Railroad Station, Olie på lærred, 120 x 100 cm

Om Landskaber

Mads Rye har altid malet landskaber. Næsten altid med skyer. Ofte kun himmel med skyer helt uden horisont. Han bruger tit landskaber med skyformationer som baggrund i hans portrætmalerier.

Landskaber med skyformationer har altid fascineret Mads Rye. Han undre sig over, hvordan formationer af vanddamp kan sætte tilskuerens fantasi i gang.

Mange gange har han, til stor fornøjelse, hørt gallerister eller besøgende på hans udstillinger, give deres forklaring på, hvilken sindstilstand kunstneren var i, da han malede et givent maleri.

Men da forklaringerne som regel er meget forskellige, er Mads Ryes konklusion, at disse skymalerier i højere grad spejler tilskuerens sind end kunstnerens.

Hans mission med disse landskabsmalerier er dermed opnået, da det er hans ide at skabe malerier, hvor der opstår et rum med plads til tilskuerens førelser og tanker.

Mads Rye definerer netop kunst som kommunikation af følelser. Det er som et stykke musik, hvor det ikke er visheden om nodernes indbyrdes placering, der er interessant, men den følelsesstrøm musikken frembringer i den enkelte.
Præcis som med al anden kunst.

Galleri